Omnidesk Logotype

Kvalificerad telemarketing, besöksbokning och relationshantering

Innesäljare
för kundbearbetning

Kommunikatörer
för kunddialoger

Relationsbyggare
som skapar affärer

Omnidesk skapar,
bygger & bevarar relationer

Marknaden har utvecklats - tekniken skapar nya möjligheter och våra kunder har växande behov av relationshantering, leadsgenerering och nykundsbearbetning. Omnidesk är inte ett traditionellt telemarketingföretag, utan vi har valt att arbeta lite modernare än våra konkurrenter.

Våra innesäljare och kommunikatörer har en lång erfarenhet av försäljningsbranschen och har en högre försäljningskompetens än vad som annars kan vara vanligt inom b2b telemarketing. Generellt sett är det en högre medelålder på våra säljare, ett resultat av kombinationen lägsta tänkbara personalomsättning samt det faktum att vi ständigt investerar i vår personal för att bygga upp en hög kompetens kring våra uppdragsgivare och deras marknader.

 Så här jobbar vi

Våra tjänster

Framgångsrik telemarketing med hög kvalitet

Våra uppdrag är vanligen inom business-to-business segmentet där vi hanterar försäljning, kundrelationer, mötesbokning, besöksbokning och prospektering. Vi hanterar också savedeskfunktioner för några av Sveriges ledande medieaktörer. När det kommer till telemarketing och framgångsrik outsourcing har vi hanterat försäljningsbranschen med stor framgång i över 20 år. Genom att följa upp kvaliteten på möten och samtal håller vi högsta kvalitet på alla våra tjänster, oavsett om kunden önskar hitta nya kunder eller om behovet gäller en mötesbokare.

Det här gör vi

Generera nya kunder och få företaget att växa - ring oss på 08 - 555 213 00 så berättar vi mer!

Om ni låter någon representera er

Säkerställ att representanterna kan er marknad, ert bolag, er produkt och era kunder. Och att ni representeras på ett kompetent och respektabelt sätt.

Nöjda kunder

Nöjda kunder är företagets bästa ambassadörer för att generera nya kunder. Missnöjda kunder är på samma sätt väldigt benägna att dela sitt missnöje, med alla som vill lyssna.

  • Värdshusvägen 1, 181 66 Lidingö

Omnidesk

Postadress:
Värdshusvägen 1 | 181 66 Lidingö
Sweden

Telefon:
08-555 213 00